Ludzie często chcą coś zmienić w swoim życiu. Nieliczni potrafią bowiem osiągnąć satysfakcję w wielu sferach własnego funkcjonowania. Szukając motywacji i dobrego przykładu, warto zwrócić uwagę na Jakuba Czarodzieja. Wydana przez niego książka „Magia zmiany. Przekrocz własne granice i osiągnij cel” to zbiór cennych porad dotyczących pozbycia się negatywnych nawyków, wypracowania pozytywnych wzorców zachowania oraz poprawy swojej efektywności.

Jak zmienić swoje życie?

W pierwszej kolejności autor zachęca do uznania swojego dobra jako nadrzędnej wartości w życiu. Niby jest to coś oczywistego, ale w praktyce zaledwie niewielki procent ludzkości nie ma problemów z samooceną. Większość ludzi nosi w sobie natomiast mniej lub bardziej bolesne stereotypy na swój temat. Ich źródłem jest otoczenie. Jakub Czarodziej zachęca do wyzbycia się tych narzuconych człowiekowi przekonań i uznania siebie za jednostkę równie ważną jak inni ludzie. Nie można ich wyartykułowanych bądź niewerbalnych oczekiwań przedkładać nad własne dobro. Książka „Magia zmiany. Przekrocz własne granice i osiągnij cel odpowiada na pytanie, dlaczego to ja powinienem być najważniejszy? Uznanie odpowiedzi za wiarygodną to wstęp do przekroczenia tytułowej granicy, a następnie wypracowania zamierzonych celów.

Pozbycie się szkodliwych nawyków

Tracenie czasu na bezproduktywne działanie, zamartwianie się na zapas czy nadmierne skupianie na innych. To tylko niektóre z nawyków, utrudniających osiągnięcie ważnych życiowych celów. Jakub Czarodziej pomaga natomiast swoim czytelnikom:

  • efektywniej zarządzać swoim czasem,
  • uporządkować podejście do własnej osoby oraz świata zewnętrznego,
  • wyciągać wnioski zamiast bezproduktywnego rozpamiętywania błędów.

Podążając za słowami autora, czytelnik uczy się rozsądnego dbania o siebie. Dowiaduje się, jak być bardziej samoświadomą i wierzącą w siebie jednostką. Zdobywa informacje na temat skutecznego kształtowania poczucia własnej wartości i zaznaczania swojego miejsca na świecie. Dostrzega, co robił źle i jak można to w konstruktywny sposób naprawić.

Dla kogo jest ta książka?

Jak wspomniano na początku, po „Magię zmiany. Przekrocz własne granice i osiągnij cel” sięgają różni czytelnicy. Nie tylko ludzie marzący o sukcesie w życiu zawodowym, ale także osoby mające problemy w sferze prywatnej. Rady Jakuba Czarodzieja są przemyślane i dobrze przeanalizowane, można je jednak stosować bez względu na indywidualny cel do zrealizowania. Autor po prostu pomaga w uporządkowaniu życiu. A proces ten najczęściej zaczyna się w głowie człowieka, pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie problemu oraz podjęcie decyzji o chęci jego rozwiązania.